Istoric

ISTORIC

La începutul anilor ’60 în peisajul urbanistic băimarean se contura  o nouă unitate de învăţământ, situată pe strada Progresului, numită de la 1 septembrie 1963, ŞCOALA GENERALĂ nr.8.

Zona în care s-a construit şcoala se află în partea  de sud a oraşului. În apropierea şcolii se aflau Gara CFR(pe locul magazinului Maramureş), Gara mică (în vecinătatea actualei Pieţe de alimente) şi Policlinica nr.2. În anul şcolar 1963–1964, şcoala cuprindea 12 clase primare, 6 clase gimnaziale şi secţia maghiară cu 2 clase primare şi 3 gimnaziale. Efectivul total era de 662 elevi. Directorii şcolii au fost: *Gabor Elvira–prof.de Biologie *Ştefanescu Elisabeta–prof.de Limba rusă. Şcoala avea atunci 26 de cadre didactice. În decursul anilor, în această şcoală, şi-au desfăşurat activitatea numeroşi dascali, care şi-au câştigat un binemeritat prestigiu prin calitatea muncii lor, prin dorinţa de perfecţionare continuă, prin dăruirea lor faţă de generaţiile de elevi care au trecut pragul acestei şcoli. De la înfiinţarea şcolii şi până în prezent, colectivul de cadre didactice s-a preocupat în permanenţă de creşterea calităţii muncii instructiv-educative, în scopul pregătirii temeinice a elevilor pentru învăţământul liceal sau profesional şi nu în ultimul rând pentru viaţă. Şi cum calitatea presupune exigenţă, documentele şcolare ne relevă performanţele dar şi seriozitatea cu care a fost apreciată pregătirea elevilor.

Rezultatele obţinute de elevii şcolii în cadrul concursurilor şcolare pe discipline, în diferite etape, vin să confirme, încă o dată, valoarea muncii colectivului didactic.