Asociația de părinți

ASOCIAȚIA DE PĂRINȚI “LUCIAN BLAGA” BAIA MARE este constituită în baza prevederilor OG  26/2000 cu privire la asociații și fundații, ca persoană juridică non-profit, apolitică și independentă, de drept privat, cu beneficiu public.

Scopul declarat al Asociației stipulat la art. 6 din Statut “ îl constituie sprijinirea realizării obiectivelor educaționale, dezvoltarea, modernizarea, întreținerea bazei materiale a școlii, sprijinirea școlii în realizarea și îmbunătațirea continuă a procesului de instruire și educare a elevilor, reprezentarea și promovarea asociației, atragerea de fonduri în vederea sprijinirii atât în ceea ce privește activitatea didactică școlară cât și cea extrașcolară, precum și susținerea elevilor cu rezultate deosebite pentru a putea participa la diferite competiții interne și internaționale, sau a celor cu situații sociale speciale”.

În vederea îndeplinirii scopului Asociației, solicităm sprijinul cadrelor didactice și a reprezentanților părinților în promovarea și capitalizarea Asociației în cadrul intâlnirilor cu părinții elevilor din clasele pe care le coordonați sau cu care interacționați, directionându-i spre pagina web a Asociației

https://scoalalucianblagabm.ro/wp/asociatia/

Părinții elevilor pot fi membri ai Asociației, completând individual Formularul de adeziune în Asociație adresată Consiliului Director al Asociaţiei si achitând cotizația anuală .

            Vă mulţumim pentru sprijinul acordat,

Cu respect şi consideraţie

Comitetul Director al Asociației de Părinți Lucian Blaga Baia Mare

Claudiu LUNG – Președinte

Mircea SILAGHI – Vicepreședinte

Cosmin BĂBAȘ – Secretar

Raul CIUCĂ – Membru

Cristian TARCĂU – Membru